top of page
new 3 up home.jpg
#1c.jpg
#2c.jpg
#4c.tif
#9c.tif

Me ftesë "zyrtare" të President Ramiz Alia... Prof. Pëllump G. Pilinçi               arrin në Shqipëri më 23 nëntor 1990 deri më 26 nëntor 1990... Prof.             Pëllump G. Pilinçi ai vjen për herë të parë në vëndlindjen e tij.

 At the " official" invitation of President Ramiz Alia... Prof. Pëllump G.                     Pilinçi arrives in Albania on November 23 1990, until November 26,                       1990... Prof . Pëllump G. Pilinçi comes to his hometown for the first                         time...

325978756_892836641912641_521154253951016922_n.jpg

Me ftesë "zyrtare" të President Ramiz Alia... Prof. Pëllump G. Pilinçi                  arrin në Shqipëri më 23 nëntor 1990 deri më 26 nëntor 1990... Prof.               Pëllump G. Pilinçi ai vjen për herë të parë në vëndlindjen e tij.

At the " official" invitation of President Ramiz Alia... Prof. Pëllump G.                     Pilinçi arrives in Albania on November 23 1990, until November 26,                   1990... Prof . Pëllump G. Pilinçi comes to his hometown for the first time.

#6c.tif
#7c.tif
2-4.jpg
people in room 4red 800 pixels.jpg
#3c.jpg
people in room 3red 800 -ixels.jpg
337131775_768932704576757_577935228579421723_n.jpg
sign in street-800 pixels.jpg
290622935_343728937949230_6213536591142244098_n.jpg
two cameras-800 pixels.jpg
people in room 2-800 pixels.jpg
two flags-800 pixels.jpg
people in room 1-800 pixels.jpg
cidE3476866-7D19-4725-A992-96670DB0BE52.jpeg
346827727_621351626323990_7507414709776892616_n.jpg
349085029_554940626848072_7894689565541436753_n.jpg
329367861_739240547594951_8305379319637410113_n.jpg
323771441_540912484743539_5865814408280872004_n.jpg
9539510285279365770.jpeg

Lini një Përgjigje  -  Anuloje përgjigjen  Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. 

Fushat e domosdoshme shënohen   

(Your email will not be shown.)             Koment

Please write your message in the box,

and Click the Blue Button to SEND!

Programi i Partisë 'SHPRESA DEMOKRATE' botuar në 2001 ka 51 pikë ...Pika 4 se si një person që kërkon të votojë për një 'deputet' ose një post qeveritar 'dosja bëhet publike'...

 

4.Partia Shpresa Demikrate garanton votuesin.

Personave, që do të kërkojnë të kandidojnë, do t’u bëhet publikë dosja personale. Ky është rregulli i demokracisë, që duhet ta respektojmë e ta pranojmë të gjithë.

 

a.Duke pasur parasysh se sa i rëndësishëm është përfaqësimi i vullnetit të çdo shqiptari për përparimin e kombit, një vëmendje e veçante do t’u kushtohet organizimit dhe funksionimit të Kuvëndit të Shqipërisë, si organi sovran, i cili është shprehje e qartë të realizimit të demokracisë së përfaqësuar. Në ndryshim nga qëndrimet e deritanishmë, përfaqësimi i vullnetit të popullit do të realizohet nga individë, të cilët paraqesin integritet të lartë moral, vlera politiike, qëndrime atdhetare, aftësi intelektuale e profesionale, si dhe përkushtim e ndërgjegje të lartë në përmbushjen e detyrës së përfaqësimit të interesave të zgjedhësve, që përfaqësojnë. Përfaqësuesit e popullit do të zgjidhen sit e tillë në bazë të kriterëve të shëndosha dhe do të jenë në shërbim të zgjedhësve.

 

b.Nuk do te lejohet me ligj krijimi i privilegjeve dhe shmangia nga kontrolli i personave me imunitet. Asnje perfaqesues i popullit nuk mund te jete i papergjegjshem per sjelljen e tij, per qendrimet, qe mban ne kryerjen e detyres, per menyren se si paraqet interest e zgjedhesve, qe perfaqeson. Privilegjet dhe perfitimet, te cilat ia kane siguruar vetes deputetet dhe pushtetaret e tjere te deritanishem, nuk do te njihen.

 

c.Transparenca e figures se zyrtareve te larte te shtetit do te kerkohet e do te behet publike qe ne momentin kur individi do te kerkoje te kandidoje. Personave, qe do te kerkojne te kandidojne per deputet, per postin e Presidentit te Republikes, per kryeministra apo ministra, per poste te barazuara me ministra, per gjyqtare apo prokurore, si dhe personave, qe do te kandidojne per t’u zgjedhur ne organet e pushtetit vendor, do t’u behet publike, ne median e shkruar dhe ate elektronike,dosja personale. Vetem keshtu do te mund te kemi nje shtet, ne te cilin parimret e demokracise dhe mekanizmi i saj te funksionojne plotesisht

 

Prof. Pilinçi I ftuar në intervistën për gazetarin Ilir Brahim në Radio TVSH në Tiranë, Shqipëri, 24 nëntor 1990

bottom of page