top of page
new 3 up home.jpg
#9c.tif
#1c.jpg
#9c.tif
#9c.tif
#4c.tif
2-4.jpg

Me ftesë "zyrtare" të President Ramiz Alia... Prof. Pëllump G. Pilinçi                  arrin në Shqipëri më 23 nëntor 1990 deri më 26 nëntor 1990... Prof.               Pëllump G. Pilinçi ai vjen për herë të parë në vëndlindjen e tij.

At the " official" invitation of President Ramiz Alia... Prof. Pëllump G.                     Pilinçi arrives in Albania on November 23 1990, until November 26,                   1990... Prof . Pëllump G. Pilinçi comes to his hometown for the first time.

people in room 4red 800 pixels.jpg

Misioni i vizitës se kater 19-27,dhjetor 1991. Misioni i fundit me Politiken e Z.Alisë 19-23 marse, Intervistë në televizionin TVSH

people in room 3red 800 -ixels.jpg
#6c.tif
#3c.jpg
#2c.jpg
#7c.tif
sign in street-800 pixels.jpg
#9c.tif

Me ftesë "zyrtare" të President Ramiz Alia... Prof. Pëllump G. Pilinçi               arrin në Shqipëri më 23 nëntor 1990 deri më 26 nëntor 1990... Prof.             Pëllump G. Pilinçi ai vjen për herë të parë në vëndlindjen e tij.

 At the " official" invitation of President Ramiz Alia... Prof. Pëllump G.                     Pilinçi arrives in Albania on November 23 1990, until November 26,                       1990... Prof . Pëllump G. Pilinçi comes to his hometown for the first                         time...

two cameras-800 pixels.jpg
people in room 2-800 pixels.jpg
two flags-800 pixels.jpg
people in room 1-800 pixels.jpg

Programi i Partisë 'SHPRESA DEMOKRATE' botuar në 2001 ka 51 pikë ...Pika 4 se si një person që kërkon të votojë për një 'deputet' ose një post qeveritar 'dosja bëhet publike'...

 

4.Partia Shpresa Demikrate garanton votuesin.

Personave, që do të kërkojnë të kandidojnë, do t’u bëhet publikë dosja personale. Ky është rregulli i demokracisë, që duhet ta respektojmë e ta pranojmë të gjithë.

 

a.Duke pasur parasysh se sa i rëndësishëm është përfaqësimi i vullnetit të çdo shqiptari për përparimin e kombit, një vëmendje e veçante do t’u kushtohet organizimit dhe funksionimit të Kuvëndit të Shqipërisë, si organi sovran, i cili është shprehje e qartë të realizimit të demokracisë së përfaqësuar. Në ndryshim nga qëndrimet e deritanishmë, përfaqësimi i vullnetit të popullit do të realizohet nga individë, të cilët paraqesin integritet të lartë moral, vlera politiike, qëndrime atdhetare, aftësi intelektuale e profesionale, si dhe përkushtim e ndërgjegje të lartë në përmbushjen e detyrës së përfaqësimit të interesave të zgjedhësve, që përfaqësojnë. Përfaqësuesit e popullit do të zgjidhen sit e tillë në bazë të kriterëve të shëndosha dhe do të jenë në shërbim të zgjedhësve.

 

b.Nuk do te lejohet me ligj krijimi i privilegjeve dhe shmangia nga kontrolli i personave me imunitet. Asnje perfaqesues i popullit nuk mund te jete i papergjegjshem per sjelljen e tij, per qendrimet, qe mban ne kryerjen e detyres, per menyren se si paraqet interest e zgjedhesve, qe perfaqeson. Privilegjet dhe perfitimet, te cilat ia kane siguruar vetes deputetet dhe pushtetaret e tjere te deritanishem, nuk do te njihen.

 

c.Transparenca e figures se zyrtareve te larte te shtetit do te kerkohet e do te behet publike qe ne momentin kur individi do te kerkoje te kandidoje. Personave, qe do te kerkojne te kandidojne per deputet, per postin e Presidentit te Republikes, per kryeministra apo ministra, per poste te barazuara me ministra, per gjyqtare apo prokurore, si dhe personave, qe do te kandidojne per t’u zgjedhur ne organet e pushtetit vendor, do t’u behet publike, ne median e shkruar dhe ate elektronike,dosja personale. Vetem keshtu do te mund te kemi nje shtet, ne te cilin parimret e demokracise dhe mekanizmi i saj te funksionojne plotesisht…

Lini një Përgjigje  -  Anuloje përgjigjen  Adresa juaj email nuk do të bëhet publike. 

Fushat e domosdoshme shënohen   

(Your email will not be shown.)             Koment

Please write your message in the box,

and Click the Blue Button to SEND!

bottom of page