top of page

Party News

Deklaratat e Partisë "Shpresa Demokrate"

map 1024 pixels.jpg
#9c.tif

Prof. Pilinçi I ftuar në intervistën për gazetarin Ilir Brahim në Radio TVSH në Tiranë, Shqipëri, 24 nëntor 1990

 

Profesor Pilinci! Mirësevini në Radio TV Shqiptar. Sot keni pasur një takim me Presidentin e Shqipërisë, Ramis Alia... Familja Pilinçi e njohur nga shqiptarët... familja më e madhe dhe më intelektuale Pilinçi. te njohur ne Ballkan dhe Evrope, ne kete interviste, nese mundesh, na trego qarte dhe shkurt... historine tende dhe familjes tende Pilinci... Si arrite kaq shpejt ne Amerike?

 

I nderuar gazetar, ju përgëzoj për pritjen që më bëtë në aeroportin e Rinës. Gjithashtu, ftesa që më është bërë nga ju, në TVSH.

 

Së pari; Në bisedën që pata me presidentin Ramis Alia, ai ka krijuar 5 parti dhe ka propozuar pesë përfaqësues të pesë partive. Por zoti Alia, do të jetë President i Shqipërisë edhe për dy vite të tjera. Unë do t'u shpjegoj shqiptarëve nesër në orën 5 në Teatrin e Operës emrat e partive dhe emrat e përfaqësuesve të pesë partive etj., etj.

 

Zoti Ilir, siç thatë ju, unë kam ardhur me një mision special… për Presidentin Ramis Alia. Ne e dimë se çfarë do të ndodhë këtu pas tridhjetë vjetësh politikë të prapambetur dhe ish-spiunëve dhe komunistëve të thekur. Së pari; më lejoni t'u them shqiptarëve të mi; shkurt dhe qartë disa fjalë.

 

Zoti Ilir, u përgëzoj për ftesën që kam marrë nga ju. I nderuar gazetar, është kënaqësi për mua, mes ekranit të televizionit tuaj shqiptar  TVSH. Të jem përballë bashkëqytetarëve të mi shqiptarë. 

 

Shqiptarët, për 47 vjet, të torturuar dhe të torturuar nga komunistët e Tiranës serbo-ruse. ... E di, e di, e kam parë me sytë e mi... Në kampet e përqendrimit... vrasje, tortura... punonin si skllevër për bukë thatë... Erdhi dita e shqiptarëve, por, jo plotësisht... komunistët e tiranisë serbo-ruse... për një kohë të gjatë (dekada) do t'ju ndajnë... ata së bashku me serborusët do të shpenzojnë miliona e miliarda dollarë.

 

Dhe ata kanë vjedhur paratë tuaja për 47 vjet. Do të krijojnë parti të shumta dhe satelitë të panumërt... Do të ndajnë vëllanë nga motra, komshiun nga fqinji, Pronarët e pronave të ligjshme për shumë vite e dekada do të torturohen dhe abuzohen para gjykatës, nga ish-prokurorët dhe gjyqtarët e policisë së sigurimit të Tiranës komuniste. 

 

Unë po i përgjigjem pyetjes suaj.shumë shkurt dhe qartë .

 

Unë jam Pëllump Pilinci djali i profesor Gani Pilincit, po e shpjegoj shumë shkurt dhe qartë për shqipen time, për familjen Pilinci dhe për veten time.

 

Stërgjyshi im Dr. Hamet Gani Pilinçi i frymëzuar nga çështjet kombëtare ... ka mbaruar kolegjin e Stambollit. Dhe u diplomua në Kolegjin Yale në Konektikat, SHBA në 1877-1881.

 

Gjyshi im. Prof.Hetem Hamet Pilinci u diplomua në Kolegjin e Nju Jorkut, SHBA në vitet 1912-1916... dhe gjyshi im Prof.Hetem Hamet Pilinci shkoi me një mision special në Amerikë në vitet 1921-1922 për të bërë të mundur hapjen e Ambasadës Amerikane në Shqipëri. Gjyshi im takon mikun e tij të vjetër z. Ulysses Grant-Smith. Z. Ulysses Grant-Smith, emëruar: ambasador në Shqipëri më 22 shtator 1922, gjyshi im Prof Hetem H Pilinçi dhe ambasadori Ulysses Grant-Smith erdhën në Tiranë në nëntor 1922.

 

Regjimi komunisto-bolshevik i lindur në Francë dhe i eksperimentuar në Rusinë leniniste-staliniste-bolshevikëve... komunistë... i mbyti të gjallë intelektualët rusë... në lumin Vollga... Dhe në Lindjen komuniste... vrau miliona e miliona intelektualë.... dhe njerëz të pafajshëm, burgosur miliona njerëz të pafajshëm... Gra, burra, pleq, fëmijë në kampet e përqendrimit... punonin si skllevër në regjimet komuniste botërore.

 

Pas Luftës së Dytë Botërore, dy bolshevikët...Çurçilli dhe Stalini ua dorëzojnë Shqipërinë bolshevikëve serbo-rusë...komunistët-bolshevikët e Tiranës me komisarët serbë Meladin Popovici dhe Dushan Mugosha masakruan, vranë dhe burgosën shqiptarët. .. Shqipëria u bë kamp përqendrimi me pleq, gra e fëmijë... punonin si skllevër... gjashtëqind gramë bukë thatë. Bolshevikët serbo-rusë të Tiranës... i izoluan dhe i robëruan shqiptarët. Intelektualë të arsimuar perëndimor dhe patriotë shqiptarë, i varrosën të gjallë... E bënë Shqipërinë kamp përqendrimi... se shqiptarët ishin pro-amerikanë... bolshevikët e Tiranës e mbyllën Shqipërinë, me tela me gjemba.

 

Pas pushtimit të Shqipërisë, komunistët bolshevikë filluan konfiskimet dhe arrestimet e intelektualëve shqiptarë. Filluan me familjen Pilinci, dogjën vila, pallate dhe ndërtesa... konfiskuan fabrika... shumë hektarë tokë, qindra mijëra, gjithçka... Arrestuan gjyshin tim, Prof. Hetem H. Pilincin, kushërinjtë e mi, vëllezërit e gjyshit, babai im Prof. Gani Hetem Pilinci, nëna ime Zarife Pilinci, shtatë muajshe shtatzënë. Unë kam lindur rreth 7 ditë pas arrestimit politik të nënës sime. Linda më 16 prill 1948, në burgun e grave të Maliqit në Korçë, familja Pilinçi punoi dhe financoi në shekuj për çështje kombëtare... Familja ime Pilinçi u vra me shekuj. nga serbët, rusët dhe grekët.

 

Unë me nënën time dhe njëqind anëtarë të familjes Pilinci në kampet e përqendrimit..., Tepelen, Krujë, Saver, Shtyllas, Gjaze, sërish Shtyllas... Në Shqipëri për herë të parë komunistët më eksperimentuan për pesë. vjet. arrest shtëpie 4 herë apel në 24 orë,në kampin e përqendrimit, Shtyllas.

 

Babai im Prof. Gani H Pilinçi doli nga burgu politik, policia e solli në Shtyllas, unë isha në arrest shtëpiak politik në Shtyllas. Një natë dimri në nëntor 1974, me ndihmën e miqve amerikanë të gjyshit tim, Ata që mbrojnë tokën e bekuar amerikane dhe botën… Në fund të nëntorit arritëm në Serbi... Pas 10 ditësh… mbërriti në Itali. Unë dhe babai im u plagosëm nga sigurimi sekret i policisë shqiptare... pasi u kuruam në Itali... Urgjentisht në fillim të vitit 1975 jemi në Amerikë.

 

Por kur mbërrita në Amerikë; Miqtë amerikanë të gjyshit, na dhuruan një shtëpi trekatëshe... Më financuan shkollën, universitetin dhe kurset speciale. Unë u diplomova në Universitetin Shtetëror Montclair në Nju Xhersi në vitin 1980 me një diplomë Master... dhe gjithashtu përfundova shumë kurse speciale ndërkombëtare... Dhe isha profesor në disa kolegje të Nju Xhersit Amerik

 

Në fillim të vitit 1976, zoti George HW Bush propozoi një takim me babanë dhe mua... Z. Bush ishte i pari në CIA... Zoti Bush dinte për familjen 'Pilinci' për gjyshin dhe babën tim… Biseda ishte për politikën shqiptare, amerikane dhe ndërkombëtare... dhe e klasifikuar.

 

Misioni im, pas takimit me zotin George HW Bush për çështjet kombëtare dhe ndërkombëtare 15 vjet, dhe do të vazhdojmë në... Ballkan, Evropë e më gjerë..., jam sulmuar shpesh... tre herë i plagosur.... 1975, Itali, 1985 Bruksel, plagosur rëndë në nëntor 1989 Berlin ....

 

Misioni i inteligjencës evropiane dhe inteligjenca amerikane... po përdornin çdo plan për të eliminuar regjimin bolshevik-komunist, por ishte e pamundur... Por ideja dhe plani i mirë i përgatitur nga z. George WH Bush, në fillim të vitit 1976, Bush ishte i pari në CIA. ... ishte e vetmja shpresë (eliminimi i regjimit bolsheviko-komunist). E vetmja rrugë ishte rënia e Murit të Berlinit... dhe u bë realitet në nëntor 1989.

 

Do vazhdoj me te njejtin program (mision) deri ne fund te jetes time...derisa te perfundoj 100% i varur nga politika dhe ushtria amerikane dhe duke ngritur flamurin amerikan dhe shqiptarë ne çdo cep te Shqiperise per shekujt ne vazhdim.. Dhe deri sa ta bëj Shqipërinë një Amerikë të vogël në zemër të Europës... Do të ruaj fjalët dhe amanetin e babait tim, gjyshit, ambasadorit të parë Ulysses Grant-Smith.

 

 Një kënaqësi e veçantë në karrierën time si gazetar në Radio TVSH Tirana, intervistova intelektualin dhe patriotin, profesor Pilinci.

Gazetari Ilir Kashem Radio TVSH Tirana. 24 nëntor 1990 Tiranë, Shqipëri.

 

 

Prof. Pilinçi Invited to the interview for journalist Ilir Brahim on Radio TVSH in Tirana, Albania,   November 24,1990

 

Professor Pilinci! Welcome to Albanian Radio TV. Today you had a meeting with the President of Albania, Ramis Alia... The Pilinçi family known by Albanians... the largest and most intellectual Pilinçi family. known in the Balkans and Europe, in this interview, if you can, tell us clearly and briefly... the history of you and your family Pilinci... How did you get to America so quickly?

 

Dear journalist, I congratulate you for the welcome you gave me at Rina airport. Also, the invitation that was given to me by you, on TVSH.

 

First; In the conversation I had with President Ramis Alia, he has created 5 parties and proposed five representatives of the five parties. But Mr. Alia will be the President of Albania for another two years. I will explain to the Albanians tomorrow at 5 o'clock in the Opera House the names of the parties and the names of the representatives of the five parties, etc., etc.

 

Mr. Ilir, as you said, I have come with a special mission to President Ramis Alia… We know what will happen here after thirty years of backward politics and ex-spies and hardened communists. First; let me tell my Albanians; short and clear a few words. 

 

Dear journalist, it is a pleasure for me, between the screen of your Albanian television TVSH. To be in front of my fellow Albanian citizens. 

 

Albanians, for 47 years, tortured and tortured by the communists of Serbian-Russian Tirana. ... I know, I know, I saw it with my own eyes... In the concentration camps... murder, torture... they worked like slaves for dry bread... The day of the Albanians came, but. not not completely... the communists of the Serbian-Russian tyranny... for a long time (decades) will divide you... they, together with the Serbs, will spend millions and billions of dollars.

 

And they have been stealing your money for 47 years. They will create numerous parties and countless mercenaries They will separate brother from sister, neighbor from neighbor, Owners of legal properties for many years and decades will be tortured and abused before the court, by former prosecutors and police judges of securing communist Tirana. 

 

I am answering your question.very briefly and clearly .

 

I am Pëllump Pilinci, the son of Professor Gani Pilinci, I am explaining very briefly and clearly for my Albanian, for the Pilinci family and for myself.

 

My great-grandfather  Dr. Hamet Gani Pilinçi inspired by national issues ... graduated from Istanbul college. And graduated from Yale College in Connecticut, USA in 1877-1881.

 

My grandfather. Prof. Hetem Hamet Pilinci graduated from New York College, USA in 1912-1916... and my grandfather Prof. Hetem Hamet Pilinci went on a special mission to America in 1921-1922 to make possible the opening of the American Embassy in Albania.

 

My grandfather meets his old friend Mr. Ulysses Grant-Smith. Mr. Ulysses Grant-Smith, appointed: ambassador to Albania on September 22, 1922, my grandfather Prof HH Pilinçi and Ambassador Ulysses Grant-Smith came to Tirana in November 1922.

 

The Communist-Bolshevik regime born in France and experimented in Leninist-Stalinist Russia of the Communist Bolsheviks... drowned Russian intellectuals alive... in the Volga River... And in the Communist East... killed millions and millions of intellectuals... and innocent people, imprisoned millions of innocent people... Women, men, old people, children in concentration camps... worked as slaves in the world communist regimes.

 

After the Second World War, the two Bolsheviks...Churchill and Stalin hand over Albania to the Serbian-Russian Bolsheviks...the Communist-Bolsheviks of Tirana with the Serbian commissars Meladin Popovici and Dushan Mugosha massacred, killed and imprisoned the Albanians... Albania became a concentration camp with old men, women and children... they worked as slaves... six hundred grams of dry bread. The Serbo-Russian Bolsheviks of Tirana... isolated and enslaved the Albanians. Western-educated intellectuals and Albanian patriots, they buried them alive... They made Albania a concentration camp... because the Albanians were pro-American... the Bolsheviks of Tirana closed Albania, with barbed wire.

 

After the invasion of Albania, the Bolshevik communists began seizing and arresting Albanian intellectuals. They started with the Pilinci family, they burned villas and buildings... They confiscated factories... many hectares of land, hundreds of thousands, everything... they arrested my grandfather, Prof. Hetem H. Pilinci, my cousins, my grandfather's brothers, my father Prof Gani Hetem Pilinci, my mother Zarife Pilinci, seven months pregnant. I was born about 7 days after my mother's political arrest.

 

I was born on April 16, 1948, in the Maliqi women's prison in Korça, Albania. The Pilinci family worked and financed for centuries on national issues ... My Pilinci family was killed for centuries. from the Serbs, Russians and Greeks.

 

Me! with my mother and a hundred members of the Pilinci family in the concentration camps..., Tepelen, Krujë, Saver, Shtyllas, Gjaze, Shtyllas again... In Albania, for the first time, the communists experimented on me for five. years. house arrest 4 times appeal in 24 hours in the concentration camp, Shtyllas.

 

My father Prof. Gani H Pilinçi was released from political prison, the police brought him to Shtyllas, I was under political house arrest in Shtyllas. One winter night in November 1974, with the help of my grandfather's American friends, Those who protect the blessed American land. And world ... At the end of November we reached Serbia... After 10 days. arrived in Italy.

 

My father and I were injured by the secret security of the Albanian police... after being treated in Italy... Urgently at the beginning of 1975 we are in America.

 

In early 1976, Mr. George HW Bush proposed a meeting with my father and me...Mr. Bush was the first in the CIA...Mr. Bush knew about the 'Pilinci' family and about my grandfather and father... The conversation was about Albanian, American and international politics... and classified…

 

But when I arrived in America; My grandfather's American friends… Gifted us a three-story house… financed my school, university and special courses. I graduated from Montclair State University in New Jersey in 1980 with a Master's degree and also completed many special international courses ... And I was a professor in several New Jersey colleges 

 

The European intelligence mission and American intelligence... were using every plan to eliminate the Bolshevik-Communist regime, but it was impossible... But the good idea and plan prepared by Mr. George WH Bush, in early 1976, Bush was first in the CIA. ... was the only hope (the elimination of the Bolshevik-Communist regime). The only way was to bring down the Berlin Wall... and so it was...

 

My mission, after the meeting with Mr. George HW Bush on national and international affairs 15 years and we will continue in... the Balkans, Europe and beyond..., I have been attacked often... wounded three times. ... 1975, Italy, 1985 Brussels, seriously injured in November 1989 Berlin ....

 

I will continue with the same program (mission) until the end of my life... until I end up 100% dependent on American politics and military and raising the American flag and Albania in every corner of Albania for centuries to come.. And until I make Albania a small America in the heart of Europe... I will keep the words and legacy of my father, grandfather, the first ambassador Ulysses Grant-Smith.

 

A special pleasure in my career as a journalist at Radio TVSH Tirana, I interviewed the intellectual and patriot, Professor Pilinci.

Journalist Ilir Kashem Radio TVSH Tirana. November 24, 1990 Tirana, Albania.

 

 

Deklaratë Zyrtare - Official statement Partia Shpresa Demokrate

Informon 97% të shqiptarëve të mi ''Ne jemi duke informuar shqiptarët; E vërteta duhet të thuhet se shqiptarët duhet të çlirohen dhe të dinë të vërtetën e 2,3,4,5,6 korrikut në Tiranë, 1990. Misioni zyrtar në vendin e dashur 'Shqipëri' 23 nëntor 1990

Koha erdhi tek shqiptarët e mi!... të njohin realitetin e arkës politike 32-vjeçare në shërbimin serbo-ruso-grek ... së shpejti prenotimi i 600 faqeve në disa gjuhë ...

Rënia e Murit të Berlinit më 9 nëntor 1989… Vrasja në sytë e popullit të zakonshëm rumun, Ceausescu dhe gruaja e tij Helena, më 25 dhjetor 1989, tensioni dhe tensionet shoqëruese, solli fundin e Evropës Lindore ...

Shqiptarë të skllavëruar në kampet e përqëndrimit, burgjet, në qytet ose në fshatin e izoluar nga regjimi serbo-ruso-komunist ...

Z. Ramiz Alia, kishte mundësi për një periudhë (të shkurtër) për të bllokuar rrugën e ndryshimit, por edhe duke e kthyer vendin në një arenë të luftës civile ... '

Për atdheun tim ... dhe shqiptarët e mi! Unë dhe prof. Luzaj dhe miqtë e shekullit tonë dhe miqtë e hershëm ... të ideve dhe punës, heroi George H. Ë Bush ... Ne kërkuam bashkëpunimin me ish- sekretarin e komunistëve, Ramiz Alinë ... zyrtarisht dërgojmë një letër urgjente z. Alia, Janar 21, 1990 ... Mesazhi ishte i qartë, ose për ne ... ose për Gorbaçovin. Ramiz Alia, në tavolinën e tij kishte dy zarfa ... në zarfin tonë të ëmbël, zarfi i Gorbaçovit mbushur me helm, dhimbje bolshevizëm ....

Ne po shpjegojmë, shkurtimisht këtë; Misioni dhe puna ime në Amerikë-Evropë dhe gjetkë ... "ishte..." është dhe do të jetë, në shërbim të kombit dhe fitores amerikane ... dhe fitorja me kufijtë natyrorë shqiptarë dhe ndërkombëtarë, misioni dhe politika perëndimore ishte përmbysja e komunizmit lindor.

Por programi i George H.Ë Bush ... ishte 'misioni' i rënies së murit Bolshevik të Berlinit '...'Sigurisht që ishim të vetëdijshëm për 'detaje' dhe unë isha plotësisht i vetëdijshëm se si Enver Hoxha flinte, hani dhe çfarë bëri ... Sigurisht që ne ishim të vetëdijshëm se Ramiz Alia ishte një frikacak, ai me sytë e tij pa tragjedinë e Rumanisë dhe vrasja publike e Nicolae Ceausescu dhe Elena ... '

Ramiz Alia më 22 maj 1990, na komunikoi ... Ai na informoi dhe tha: 'Unë e pranoj ftesën dhe planin tuaj ... dhe ju pranoni kërkesat tona ... dhe kërkesat personale "... ne në mesazhin 'Plana', kemi pasur një kusht për z. Ramiz Alia, ai para se të vinte në Amerikë, urgjentisht duhej të hynte në planin 'tetë pikësh' ... për të lënë pluralizmin politik, lirimin e të burgosurve politikë dhe

Lirimi i ambasadave, madje edhe të tjera ...

Kështu z. Ramis Alia, vuri në veprim "planet tona" ... Ramiz Alia, mbledh Komitetin Qendror të PPPH më 15 qershor 1990 ... më 27 qershor 1990, urgjentisht në mesnatë në vilën nr. 4 ... Nexhmie Hoxha, Adil Çarcani, Hekuran Isai, Simon Stefani dhe Sabri Godo.

Më datë 1 korrik, 1990, të dielën në mbrëmje, ata mbledhin anëtarët e partisë "jug-veri", me autobusë, trena, me të rinjtë, duke sjellë në Tiranë ...2 korrik, 1990, është një ditë e trazuar dhe e pazakontë për banorët e Tiranës dhe ambasadat e Tiranës vlojnë gjithashtu. Të rinjtë që erdhën nga rrethet, sulmuan ambasadat, mijëra të rinj hynë në ambasada në çdo kohë 3,4,5,6 korrik 1990. Ramiz Alia, më 5 korrik 1990, mbledh Komitetin PPSH. Ditën tjetër, të premten, 6 korrik, Ramiz Alia deklaron në Televizionin Shqiptar ...

Ramiz Alia, më 10 korrik 1990, mblodhi Byronë Politike të asaj kohe dhe vendos për fillimin dhe përgatitjen e autobusëve në portin e Durrësit. Ramiz Alia, duke u takuar 11 gusht 1990 me intelektualët e tij ... Alia i pyet një nga një. 'Ishte koha për pluralizmin politik në Shqipëri ...' Ismail Kadare i letrave (i Enverit) dhe shërbëtori i Alisë, thotë: 'Jo nuk janë krijuar ende kushtet, nuk janë krijuar në Shqipëri dhe kështu me radhë ...

Më 15 gusht 1990, Ramiz Alia dhe Hekuran Isai ... formuan një grup me Azem Hajdarin e tij ... më studentë e profesorë komunistë e spiunë..., ata dhe Azemi me shokët e tij, organizuan studentët për t'u ndarë në pesë parti (PS-PD-PR-PSD-PAD).

Ne, kemi vërejtur çdo milimetër katror dhe çdo sekondë të tokave shqiptare ..., por edhe z. Ramiz Alia, na informoi përgatitjen e autobusëve në portin e Durrësit ...

Personalisht, unë urgjentisht shkoj në Itali me një mision zyrtar më 25 qershor 1990. Ne presim me padurim për të ndihmuar 'shqiptarët e mi ... për t'i vendosur ata në vende të caktuara; Bari, Brindsi, Napoli, Bologna, Venecia, Roma, Trieste, Firence. Ndërsa ne ishim duke pritur në Brindisi ... Arbreshët ishët duke pritur në port ... anijet me plot shqiptarë, mbërrijnë në portin e Brindisit ... një ditë të zymtë, një pamje të trishtuar.

Të rinj, fëmijë, fëmijë të zhveshur, zbathur, duke qarë ... 'ata janë regjistruar në kohë rekord ...'

Me ftesën tonë, z. Ramiz Alia mbërriti në Amerikë, më 22 shtator 1990 dhe qëndroi deri më 28 shtator, i shoqëruar nga Reiz Malile. 23 shtator 1990, ishte raundi i parë i bisedimeve me z. Ramiz Alinë, në Nju Jork.

Ne po e përshkruajmë shkurtimisht thelbin e çështjes politike të krijimit të pluralizmit demokratik në Shqipëri ... dhe marrëdhëniet diplomatike " Uashington-Tiranë ..." 'Bisedimet e fundit zgjatën për gati katër ditë ...

Me ftesë të z. Ramiz Alia, isha në një mision zyrtar në Tiranë,

23 nëntor 1990, deri më 26 nëntor 1990. Për herë të pare, kthehem në vendlindjen time, në atdheun tim ... në bisedat që kemi bërë sipas programit tonë dhe të tyre; Z. Alia shpjegoi detajet (sipas tij), për intelektualët e tij të gjashtë.

Ne ishim të vetëdijshëm për dosjet e personave (në fjalë) dhe pesë parti të reduktuara nga Ramiz Alia: 'PS Fatos Nano, PD (1) Gramoz Pashko, (2) Sali Berisha, PR Sabri Godo, PSD Skender Gjinushi, PAD Neritan Ceka.

Pra, ne pranojmë PD dhe Dr. Sali Berisha… Alia më tha që prof. Gramoz Pashko është një ekonomist i mirë, etj, etj... Përgjigja ime ishte (JO) ... ju e dini, mirë… ne e dimë dosjen tuaj ... Dhe dosjet e 6 intelektualëve tuaj… ne e dimë mirë punën e tyre si brenda ashtu edhe jashtë. Po ju themi ashtu siç ju thamë në Amerikë ...

Ne po pranojmë më të keqen, për më të mirën ....

Unë urgjentisht deklarova në televizionin shqiptar 25 nëntor 1990, në orën 7:00 ... ditën tjetër, 26 nëntor 1990, në orën 4:30, në Pallatin e Operës dhe Baletit ku gjendeshin shumë intelektualë ... dhe thjesht ... natyrisht, Ramiz Alia kishte organizuar ... Fjala ime ishte; Shqipëria ime e uritur dhe e lodhur ... Ju do të jeni të lirë, nëse ju do të dini të veproni... ju do të keni shumë parti të majta dhe të quajtura të djathta që së shpejti do të shfaqen dhe në publik, emri i partisë është 'Partia Demokratike' me kryetar, Dr. Sali Berisha dhe mbas 2 vjetësh, presidenti i ardhshëm është po Dr. Sali Berisha ...

Një person me një fytyrë, pa rrudha, mustaqe të zeza të gjata, me kapelë-republike, ai më tha: "Njerëzit dhe Shqipëria kanë nevojë për një ekonomist dhe jo për një mjek" ... e kuptova se po fliste përmes gojës së Ramizit Alisë, ai do të thoshte Gramoz Pashkon ... fytyrë artisti. Ishte Ndrek Luca ... Unë them - njerëzit kanë nevojë për një mjek dhe jo një ekonomist ...

Misionet zyrtare të filmuara dhe të regjistruara, fotografi të aktorit Ndrek Luca. Personi duke folur 26 nëntor 1990, në orën 4:30 në Pallatin e Operës dhe Baletit Tiranë…

Dhe kështu me rradhë, misioni i vizitës së dytë tre-ditore më 14-17 janar 1991 ... Vizita e tretë gjashtë-ditore 18-24 qershor 1991.

Në bisedën tonë me z. Ramiz Alia, ai shpjegon politikën e tij ... unë informoj për situatën diplomatike, them; Pas tre ditësh vjen në Tiranë, 23 qershor 1991, Sekretar i Shtetit, James A. Baker ... gjithashtu vjen më 21 dhjetor 1991, 'Ambasadori Ëilliam E. Ryerson' ... Misioni i vizitës së katërt 19-27 , Dhjetor 1991. Misioni i fundit me z. Ramiz Alia, 19-23 mars 1992, sot është dita e fundit e takimit tim me ju si president ... Sigurisht për shumë vite ... ju do të jeni shefi dhe zëri e partive dhe personave që keni caktuar …

Përkundër faktit se historia nuk është 'e harruar' nga krimet dhe gjakderdhjet prej 46 vjetësh nga regjimi komunist serbo-russo-komunist nga Enveri dhe ju ...) ju keni vetëm meritë në mbrojtjen dhe hapjen e ambasadave ... me ndihmën tone. Dhe planet tona që mbrojtët vendin nga lufta civile dhe gjakderdhja. Për këtë periudhë, unë detyrohem t'ju përgëzoj për punën që keni bërë, për 2 korrik 1990 dhe deri në fund të marsit 1992 ...

Me ftesë të Presidentit Dr Sali Berisha ... Pavarësisht nga fakti se ne patëm një mision për të shkuar te Presidenti (i emëruar) Dr Sali Berisha ... Misioni i pesë personave më 14 maj 1992. Biseda me President Berishën për 3 orë. Takimi i së Nesërmes me kryeministrin Alexander Meksi për 2 orë dhe kryetar i parlamentit Pieter Arbnori për 1.30 minuta ...

Koha erdhi tek shqiptarët e mi ... të njohin realitetin e arkës politike 32-vjeçare në shërbimin e Serbo-Russo-komunistëve ... së shpejti prenotimi i 600 faqeve në disa gjuhë ...

Koha për ndryshim fillon tani! Ne ju ftojmë të regjistroheni si anëtar i partisë 'Shpresa Demokrate'. Adresa e Partisë “Shpresa Demokrate” është: Ruga e Saraçve afër kryqëzimit të Selvisë, Pallati Diamand”.

Zoti e bekoftë rrugën tonë! Zoti e bekoftë kombin shqiptar! Zoti e bekoftë tokën e bekuar amerikane!

http://ShpresaDemokrate.com/

Kryetari i Partisë Shpresa Demokratike,

Prof. Pëllump Gani Pilinçi

325978756_892836641912641_521154253951016922_n.jpg
cidE3476866-7D19-4725-A992-96670DB0BE52.jpeg
337131775_768932704576757_577935228579421723_n.jpg
329367861_739240547594951_8305379319637410113_n.jpg
323771441_540912484743539_5865814408280872004_n.jpg
9539510285279365770.jpeg
thumbnail-1.jpeg
290622935_343728937949230_6213536591142244098_n.jpg
346827727_621351626323990_7507414709776892616_n.jpg
349085029_554940626848072_7894689565541436753_n.jpg
cidE3476866-7D19-4725-A992-96670DB0BE52.jpeg

10 Tetor 2020

'Kambanat po bien në të gjithë Shqipërinë' Koha ka ardhur! ngrihuni, mos bini në gjumë Çohuni intelektualë, të rinj të arsimuar brenda dhe jashtë Shqipërisë, shqiptarët e mi kudo që jeni në Botë ... mbajeni kokën 'Lartë' ju keni Amerikën me vete ... Le të pastrojmë të djeshmen mbeturina… spiunë sot ata bashkëpunëtorë, serbo-rusë, grekë… Amerika 🇺🇸🇦🇱 është me JU me 97% shqiptarë… dhe jo me dy partitë motra (PS + PD): mos prisni liri nga partitë e pagëzuara nga Ramiz Alia , programi i tyre dhe qeveria për 29 vjet, është si vjedhja dhe grabitja e pronës private dhe kombëtare ...  miliona dollarë me emra të ndryshëm në bankat botërore (të njohura) ... miliona (dollarë-euro) të fshehura në Shqipëri…, dy liderët e partisë (misionarë-së bashku)… Edi Rama i 'PS' erdhi nga rrugët e Parisit me bosh xhepat ... Lulezum Basha i 'PD' erdhi nga klubet dhe rrugët e Hollande brekë të grisura ....                                                                                                        Ndërsa 97% e shqiptarëve kanë bukë me (listë) ... ata, ata sot para, tokë, vila, pallate, televizione, gazeta, media të shumta, portale, etj etj. Si keni duruar deri më tani o 'intelektual'! ata-tufë e neveritshme!?

 

Në faqet e gazetave plot mashtrime, thjesht për të humbur vëmendjen e 'shqiptarëve', kjo bandë me nofkën gazetar-analist apo pronar ..., këta të vetëshpallur (gazetarë-analistë) të paguar mirë ... nga dy parti si (motra PS + PD) ... kjo lloj tufe e neveritshme!? organizuar çdo natë shfaqen në televizion… (ata llojet e plehrave) duke bërtitur sa më shumë që të jetë e mundur me duar dhe këmbë, japin sugjerime ligjore, politike, ekonomike, shëndetësore ... kush duhet të jetë ... 'kryeministër, tip kapter-Nishani president, ministër ose zëvendës ') Shpesh shënjestruar ... (organizuar) duke kritikuar ambasadorin amerikan dhe duke sugjeruar politikën e SHBA ... Top Channel' Open 'E. Vasili, TV Klan 'Opinion' B.Fevziu, TV Ora News '360 gradë A.Zheji, TV News 24' Real Story 'S.Balla, Ora News S.Meco .. Si keni duruar deri më tani o' intelektual '! ... kjo lloj tufë e neveritshme ..

 

Po ashtu (kryesisht televizione, gazeta, portale) ... të mbushura me deklarata të një lloji të caktuar si Ylli Manjani, ai kundër SPAK, kundër Ambasadës Amerikane, kundër vettingut, kundër gjykatës dhe kundër 'BKH'… Ora News, i përfaqësuar dhe thirrur (analisti Ilir Demali) nga Boston, Massachusetts usa Demalia thotë: 'SPAK ka rënë në Kurth, është në dështim' ... e kështu me radhë, etj, por është më shumë interesante kur bëhet fjalë për ish-të burgosurit dhe të internuarit politikë ... ose kur këshillon Ambasadën Amerikane dhe flet për politikën amerikane ... Pra, televizionet, gazetat janë në një llum të paparë ...

 

Por dua të kujtoj gazetarët-analistë, të vetëshpallur dhe dy partitë motra (PS + PD) Pse mendoni dhe doni ... si orekset serbo-ruse-greke që ata ëndërrojnë të shkatërrojnë miqësinë amerikano-shqiptare ... Sigurisht, lista e (NON GRATA) po rritet çdo ditë ..., gjithashtu SPAK dhe Byroja e Hetimit filluan heqjen e mbeturinave, hajdutëve, kriminelëve, mashtruesve, spiunëve të hershëm dhe të rinjve në shërbim të serbo-rus- greke… Së shpejti do të thotë që 'Dhjetori BKH' do të trokasë në derë ... mbi 1000 arrestime ...

 

Në lidhje me sqarimet e vërteta 'publike'… nuk ka rëndësi kush është në Shtëpinë e Bardhë… Amerikë-Shqipëri kanë 98 vjet marrëdhënie politike, miqësore… nuk ka rëndësi kush është presidenti ose këshilltari në Shtëpinë e Bardhë ata vijnë e shkojnë … Ndërsa 'Ne' jemi dhe do të jemi në vendin e duhur ... ne i kemi dhënë gjak dhe jetë tokës së bekuar të Amerikës ... Kështu që nuk do të jetë aq vonë sa rënia e Murit të Berlinit, Shqipëria së shpejti 'Brenda kufijtë e natyrshëm të saj 'dhe së shpejti do të quhet Amerika e Vogël në Zemrën e Evropës ...

 

Çohuni intelektualë, të rinj të arsimuar brenda dhe jashtë Shqipërisë, shqiptarët e mi kudo që jeni në Botë ... mbajeni kokën 'Lartë' ju keni Amerikën me vete.

 

Duke pasur parasysh rëndësinë e përfaqësimit ... dmth. 'Kryetari i partisë ... deputet ose qeveri', dosja personale do të bëhet publike për personat që kërkojnë të kandidojnë. Ky është rregulli i demokracisë, të cilin të gjithë duhet ta respektojmë dhe ta pranojmë ... 'veçanërisht zgjedhjet e 2021'. Programi i Partisë Shpresa Demokrate është me 51 pikë të botuara në 2001 ... Pika katër flet për mënyrën se si dosja duhet të bëhet publike …

Facebook.com/AlbaniaPartiaShpresaDemokrate   PartiShpresaDemokrate.com

ShpresaDemokrate.com    ShpresaDemokrate2020@gmail.co

 

Zoti e bekoftë kombin shqiptar 🇦🇱 .. Zoti e bekoftë 🇺🇸🇦🇱 kombin Amerikam.                                             Kryetari i Partisë Shpresa Demokrate

Prof. Pellump Gani Pilinçi

4.Partia Shpresa Demikrate garanton votuesin.

Personave, që do të kërkojnë të kandidojnë, do t’u bëhet publikë dosja personale. Ky është rregulli i demokracisë, që duhet ta respektojmë e ta pranojmë të gjithë.

 

a.Duke pasur parasysh se sa i rëndësishëm është përfaqësimi i vullnetit të çdo shqiptari për përparimin e kombit, një vëmendje e veçante do t’u kushtohet organizimit dhe funksionimit të Kuvëndit të Shqipërisë, si organi sovran, i cili është shprehje e qartë të realizimit të demokracisë së përfaqësuar. Në ndryshim nga qëndrimet e deritanishmë, përfaqësimi i vullnetit të popullit do të realizohet nga individë, të cilët paraqesin integritet të lartë moral, vlera politiike, qëndrime atdhetare, aftësi intelektuale e profesionale, si dhe përkushtim e ndërgjegje të lartë në përmbushjen e detyrës së përfaqësimit të interesave të zgjedhësve, që përfaqësojnë. Përfaqësuesit e popullit do të zgjidhen sit e tillë në bazë të kriterëve të shëndosha dhe do të jenë në shërbim të zgjedhësve.

 

b.Nuk do te lejohet me ligj krijimi i privilegjeve dhe shmangia nga kontrolli i personave me imunitet. Asnje perfaqesues i popullit nuk mund te jete i papergjegjshem per sjelljen e tij, per qendrimet, qe mban ne kryerjen e detyres, per menyren se si paraqet interest e zgjedhesve, qe perfaqeson. Privilegjet dhe perfitimet, te cilat ia kane siguruar vetes deputetet dhe pushtetaret e tjere te deritanishem, nuk do te njihen.

 

c.Transparenca e figures se zyrtareve te larte te shtetit do te kerkohet e do te behet publike qe ne momentin kur individi do te kerkoje te kandidoje. Personave, qe do te kerkojne te kandidojne per deputet, per postin e Presidentit te Republikes, per kryeministra apo ministra, per poste te barazuara me ministra, per gjyqtare apo prokurore, si dhe personave, qe do te kandidojne per t’u zgjedhur ne organet e pushtetit vendor, do t’u behet publike, ne median e shkruar dhe ate elektronike,dosja personale. Vetem keshtu do te mund te kemi nje shtet, ne te cilin parimret e demokracise dhe mekanizmi i saj te funksionojne plotesisht. . 

 

Në respekt të së vërtetës!     

Kryesia e Partisë Shpresa Demokrate

Prof.Pëllump Gani Pilinçi

   

2 Tetor 2001

NJE SHTET I SUKSESSHEM DHE I SHENDETSHEM QENDRON ‘KATER SHTYLLAT’’… E  PARA ESHTE  ARSIMI, E DYTA ESHTE  POLICIA, E TRETA ESHTE MIREQENIA E PENSIONISTEVE, E KATRA ESHTE SHENDETESIA.

 

PROGRAM I PARTIS “SHPRESA DEMOKRATE” Botuar në 2001 përbëhet nga 51 pika.

 

39. Partia Shpresa Demokrate garanton pensionistet.

Nje shtrese e perbuzur ( pensionistet ) si nga qeverite ashtu edhe nga partite deri me sot.              Partia Shpresa Demokrate do te tregoje kujdes e interesim te vecante per  pensionistet. Eshte  e  qarte se ata jane shtresa me e varfer e popillsise. Ne nje  kohe  kur,  per  dhjetera  vite, kane  derdhur  djerse dhe mund, duke punuar vetem per buken e gojes, sot marrin si shperblim pensione qesharake, qe nuk u mjaftojne as per te paguar furnizimin me uje  dhe  energji  elektrike. Per  kete  shtrese  te  popullsise Partia jone siguron se do te jepen pensione te pershtatshme, duke pasur si kufi minimal  VLEREN  PREJ 60 MIJE LEKE, e cila do te indeksohet cdo vit sipas ritmeve te inflacionit. Ne garantojme qe systemin  e pensioneve  ta  njesojme  si  per  pensionistet  ne  qytet  edhe  ne  fshat.  Qendrimi  yne  eshte  kunder dallimeve te tilla, pasi te dyja keto grupe pensionistesh kane punuar dhe jane  shfrytezuar  njelloj  dhe nevojat I kane te se njejtes natyre.

41. Partia Shpresa Demokrate u garanton punonjesve te policies rritjen maksimale te pages.

a.Duke e konsideruar nje problem me rendesi jetike per zhvillimin  e  vendit  ceshtjen e  rendit  dhe  te qetesise, do te ndermerren  te  gjitha  nismat  per  te  krijuar  kushte  lidhur  me  zhvillimin  e  nje  lufte efektive kunder kriminalitetit, ne te gjitha format, ne te cilat shfaqet ai. Do te riorganizohen strukturat policore per te rritur profesionalizmin, pastertine, devotshmerine  dhe  efektivitetin  e  punes  se  tyre. Kritere te  rrepta  e  profesionale  do  te  caktohen  ne  perzgjedhjen  e  punonjesve  te  policies.  Do  te synohet pastrami I strukturave policore nga elementet e inkriminuar dhe do te merren masa te ashpra ndaj te gjithe elementeve te korruptuar ne radhet e saj. Nepermjet shkollimit e specializmit dhe do  te synohet pergatitja ne U.S.A, dhe edukimi I punonjesve te policies me dije shencore bashkekohore,  me 

norm ate shendosha morale, me edukate qytetare, me ndjenjen e respektit per shtetin e  kombin  dhe me ndjenjen e pergjegjesise e  te  shenjterise  se  detyres,  qe  kryejne;  per  t’u  kthyer  punonjesve  te policies dinjitetin e nevojshem  si  dhe  per  te  rritur  perkushtimin  e  tyre  ne  kryerjen  e  detyres  me ndershmeri e profesionalizem. 

 

b. Partia jone dhe e juaja do te rishikoje sistemin e pagave te tyre, duke garantuare se paga minimale cdo dy jave do te jete 95 mije leke, paga e cila, sipas shkalles se veshtiresive, do te rritet deri ne kufirin e 120 mije lekeve… Por punonjesit e policies dhe per familjet  e  tyre  do  te  parashikohet  nje  system  i

vecante  sigurie,  ne  rastet  kur  kercenohet  integriteti  i  tyre   fizik.  Gjithashtu,  do  te  parashikohen pensione te posacme si dhe te garantohet strehimi i tyre e tej,.

40. Partia Shpresa Demokrate u garanton punonjesve te arsimit rritje te pages.

a.Politikat e Partise sone do te perfshijne nje  reformim  te  plote  te  sistemit  arsimor  ne  drejtim   te riorganzimit e te ristrukturimit, per ta  ngritur  ate  ne  nivele  bashkekohore  dhe per  te  terhequr  nje numer sa me te madh studentesh ne shkollat e  larta.  Pervec  krijimit  te  sistemit  parashkollor, do  te parashikohet edhe ngritja e  shkollave  te  reja  dhe  pajisja  e  tyre  me  te  gjitha  mjetet  e  nevojshme mesimore si dhe me  mjedise  e  sherbime  te  domosdoshme  peredukimin  e  femijve  e  te  rinjve.  Ne programet mesimore dhe ne  veprimtarite  edukative, nje  vend te  rendesishem do  te  zere  edukimi i brezit te ri me ndjenja kombetare. Ne funksion ten nje sistemi  arsimor  te  perparuar, do te  vendosen kritere te rrepta dhe do te parashikohen procedura  te  qarta  per  punesimin  e  personelit  pedagogjik dhe ngritjen e tij profesionale. 

 

b. Ne politikat e Partise sone vemendje e vecante do t’I kushtohet rritjes  se  pages  te  mesuesve  e  te pedagogeve, ne menyre qe puna e tyre te shperblehet plotesisht dhe respektohet plotesusht dinjiteti i tyre.  Programet    tona   parashikojne   pagesa   sipas   nivelit   te   ngarkeses  dhe  vleres  se  diplomes. Konkretisht, parashikojme pagesen minimale mujore te mesuesve te shkollave fillore e 8  vjeçare  prej 80 mije leke; per mesuesit e  shkollave  te  mesme  paga  minimale  mujore  te  jete  100  mije  leke;  per pedagoget e universiteteve paga minimale  mujore te jete 200 mije  leke,  duke  u  shtuar  per  te  gjithe ata, qe kane gradashkencore, sipas grades.

NEW YORK TIMES - 1979: 

 “S’ka shqiptar që të mos e ketë të rrënjosur thellë në shpirt e në zemër emrin e bukur të Çamërisë. S’ka shqiptar që të mos e dijë e të mos e ketë mësuar. Me qindra fshatra të djegura, me mijëra Njerëz të masakruar, gra të turpëruara, fëmijë të shpuar nga bajonetat e ushtrive greke të Zograf-osit… 

Çamëria, krahina jonë… janë vëllezërit tanë fatzinj, të cilët nga robëria otomane kaluan nën zgjedhën Barbare të fqinjëve shoviniste….. Të gjithëve na dhemb zemra nga rënkimet dhe gulcimet e një kombi, për krahinën e bukur, që na i grabitën pikërisht në çastin kur prisnim të na qeshte buza.  Pas shekujsh të tërë S’KA RRUGË, S’ka lagje, s’ka shesh, s’ka hotel, s’ka klub që populli të mos e Ketë pagëzuar me emrin e bukur të 

 

Çamërisë, vetëm e vetëm për të mbajtur gjallë kujtimin e saj dhe Shpresën e kthimit në gjirin e Mëmëdheut. I madh ishte krimi i Konferencës së Londrës, më 1913, që, pa marrë parasysh ngjarjet historike, pa marrë parasysh të drejtat etnografike, pa marrë parasysh shqiptarësinë e pakontestueshme të Çamërisë, ia dorëzoi padrejtësisht Greqisë këtë krahinë të bukur të Shqipërisë...  

 

Akoma më i madh dhe më i hidhur ishte krimi i Konferencës së Parisit, më 1920, që, duke mbyllur sytë përpara kasaphanës greke të 1913-1914, vërtetoi vendimin Arbitrar të Konferencës së Londrës për Çamërinë dhe viset e tjera të Shqipërisë së Jugut. Kanë kaluar 66 vjet që nga dita fatale, kur Konferenca e Londrës, ia kaloi Çamërinë e martirizuar fqinjës së Jugut. Kaluar 66 vjet që nga ngjarjet e hidhura të asaj kohe, një tmerr i paparë dhe i pathënë u mboll që nga Çamëria deri në Vlorë prej ushtrive greke të Zografosit...  

 

Të gjitha këto i vërtetojnë dekumentet zyrtare të komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, (O qevritare të 31 viteve pushtet), I kemi të gjalla karvanet pa mbarim të muhaxhirëve të Toskërisë, që, për t’u shpëtuar masakrave Shtazore të gjiritllinjve, braktisën çdo gjë, deri edhe foshnjat në djep, për të gjetur mbrojtje dhe strehë në fushat dhe në ullinjtë e Vlorës… Kaluan 66 vjet,  Por ne, stërnipat e Skënderbeut, e nipërit e Myslym Gjolekës së Labërise, nuk mund të harrojmë që popullsia çame vuan nën despotizming grek, duke pritur me padurim ditën që të triufmojë LIRIA dhe Drejtësia…” 

 

Fqinjët tanë duhet ta kenë të qartë se padrejtësia historike nuk mund të shkojë aq larg. Ne nuk do te rreshtë KURRË punën për t’i bërë shqiptarët të ndjehen e të jetojnë si komb unik, ashtu si na ka krijuar Vetë natyra, në trojet e STËRGJYSHËRVE tanë, më të lashtë…Nuk do të rreshtë KURRË së punuari për ta bërë REALITET aspiratën, për të cilën derdhën GJAKUN dhe na e lanë AMANET të pareë Tanë: 

“Bashkimin e Kombit Shqiptar brenda KUFIJVE NATYRORË”… Ne shqiptarët në Amerikë dimë se ç’bëjmë, gjyshërit tanë kanë punuar për Amerikën dhe Ne jemi dikushi, ATY KU DUHET ne kemi çelësin ….!  

 

Ne ua kujtojmë atyre që s’duan ta dinë se Çamëri quhet vazhdimi i Tokës sonë, që shtrihet nga Kepi i Stilosit kundrejt Kanalit të Korfuzit, gjatë Bregdetit të Jonit e deri në Gjirin e Artës. Theksojmë se Çamëri quhet krahina që perfshin në gjirin e saj qytetet e mirëfillta shqiptare: Konicë, Pogon, Margëllëç, Filat, Paramithis, Prevezë, Janinë, etj. Jetojnë me qindra e mijëra njerëz të mbetur prej asaj kohe, të cilët, me gjithë përpjekjet e grekëve për t’i shkombëtarizuar, ruajnë gjuhën, zakonet dhe veshjet ( ARBËRORE)…..  

 

Mjafton t’i kujtojmë ciganëve-grekë,serbëve dhe agjentëve të tipave communist të shperndarë në Europ e Amerik... që t’i hedhë një vështrim hartës gjeografike, për të konstatuar lehtë se, si nga pikëpamja topografike ashtu edhe nga pikëpamja gjeopolitike, krahina e Çamërisë është pjesa e pandarë e trungut shqiptar. (*) Në vitin 1442, kur Shqipëria ndodhej në luftë me Turqinë. 

 

Në Kalanë e Janinës shqiptarët luftuan në emër të kombit tonë…(b) Kur Kongresi i Berlinit, më 1878, ia dha Epirin, Greqisë deri në lumin Kalama, shqiptarët e mbrojtën me gjak vendin e tyre, aq sa Greqia mundi të pushtojë vetëm një pjesë fare të vogël të kësaj krahine. (c) Në vitin 1880, si pasojë e protestave të rrepta të Lidhjes së Prizrenit ndaj kërkesave të padrejta greke si dhe nga kryengritjet e shqiptarëve, të lidhur me besa-besën për të mos lëshuar asnjë pëllëmbë të Atdheut të tyre, Evropa arriti ta njihte Janinën si qytet shqiptar. (d) Në vitin 1897, në Luftën Greko-Turke, kur milicia të shkelte Shqipërinë e Jugut, forcat vullnetare Shqiptare i sprapsën dhe i mundën në mënyrë të turpshme….

 

Po në këtë kohë, kur 500 grekë, të udhëhequr nga vullnetari Italian Milanez Conte Conturbia, zbarkuan në Lëkurës, afër Sarandës, Duke pasur si qëllim ngritjen e popullsisë epirote për aneksimin e Epirit Greqise, asnjë i krishterë Shqiptar nuk u bashkua me grekët, por i famshmi Myslym Gjoleka, me një grusht vullnetarësh nga Labëria trime, e shtypi lehtësisht këtë ndërmarrje qesharake....”  

 

Ç’nevojë është të gjurmojmë poshtë e Lart për të hetuar se Ç’thonë bota, se ç’thonë greke-cigan...

 

Shqipërinë e vërtetë, kur provën më të qartë, më të plotë dhe të pamohuar të shqiptarësisë së Çamërisë e ka dhënë vetë Greqia me masakrat e ushtruara ndaj shqiptarëve dhe shkretimet e vitit 1913-1914, vetëm e vetëm për ta fshirë Shqipërinë e vërtetë dhe për ta cunguar trungun e mëmëdheut tonë...”  

 

Si është e mundur që qeveria e Enver Hoxhes  dhe kuvëndi i komunistve hesht përpara të gjitha masakrave të historisë, si është e mundur që nuk proteston ndaj pretendimeve të grekofonve duke i shkaktuar kështu një dem të pamohueshëm çështjes sonë Çame-Kombëtare. hesht dhe vetëm hesht. Misioner Prof. Pellump G Pilinc

ÇAMERIA, KJO TOKË E GRABITUR

(Shkrimi i mëposhtëm për cështjen çame, është botuar në vitin 1979 në gazetën New York Times USA - autori Prof.Pëllump G Pilinçi, shtuar për efekt  të ardhjes së grekëve në ditët e sotme për të dhënë urdhëra në tokën e Shqiponjave)

NEW YORK TIMES - 1979: 

 “S’ka shqiptar që të mos e ketë të rrënjosur thellë në shpirt e në zemër emrin e bukur të Çamërisë. S’ka shqiptar që të mos e dijë e të mos e ketë mësuar. Me qindra fshatra të djegura, me mijëra Njerëz të masakruar, gra të turpëruara, fëmijë të shpuar nga bajonetat e ushtrive greke të Zograf-osit… 

Çamëria, krahina jonë… janë vëllezërit tanë fatzinj, të cilët nga robëria otomane kaluan nën zgjedhën Barbare të fqinjëve shoviniste….. Të gjithëve na dhemb zemra nga rënkimet dhe gulcimet e një kombi, për krahinën e bukur, që na i grabitën pikërisht në çastin kur prisnim të na qeshte buza.  Pas shekujsh të tërë S’KA RRUGË, S’ka lagje, s’ka shesh, s’ka hotel, s’ka klub që populli të mos e Ketë pagëzuar me emrin e bukur të 

 

Çamërisë, vetëm e vetëm për të mbajtur gjallë kujtimin e saj dhe Shpresën e kthimit në gjirin e Mëmëdheut. I madh ishte krimi i Konferencës së Londrës, më 1913, që, pa marrë parasysh ngjarjet historike, pa marrë parasysh të drejtat etnografike, pa marrë parasysh shqiptarësinë e pakontestueshme të Çamërisë, ia dorëzoi padrejtësisht Greqisë këtë krahinë të bukur të Shqipërisë...  

 

Akoma më i madh dhe më i hidhur ishte krimi i Konferencës së Parisit, më 1920, që, duke mbyllur sytë përpara kasaphanës greke të 1913-1914, vërtetoi vendimin Arbitrar të Konferencës së Londrës për Çamërinë dhe viset e tjera të Shqipërisë së Jugut. Kanë kaluar 66 vjet që nga dita fatale, kur Konferenca e Londrës, ia kaloi Çamërinë e martirizuar fqinjës së Jugut. Kaluar 66 vjet që nga ngjarjet e hidhura të asaj kohe, një tmerr i paparë dhe i pathënë u mboll që nga Çamëria deri në Vlorë prej ushtrive greke të Zografosit...  

 

Të gjitha këto i vërtetojnë dekumentet zyrtare të komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit, (O qevritare të 31 viteve pushtet), I kemi të gjalla karvanet pa mbarim të muhaxhirëve të Toskërisë, që, për t’u shpëtuar masakrave Shtazore të gjiritllinjve, braktisën çdo gjë, deri edhe foshnjat në djep, për të gjetur mbrojtje dhe strehë në fushat dhe në ullinjtë e Vlorës… Kaluan 66 vjet, (O partitë e Ramiz Alisë). Por ne, stërnipat e Skënderbeut, e nipërit e Myslym Gjolekës së Labërise, nuk mund të harrojmë që popullsia çame vuan nën despotizming grek, duke pritur me padurim ditën që të triufmojë LIRIA dhe Drejtësia…” 

 

Fqinjët tanë duhet ta kenë të qartë se padrejtësia historike nuk mund të shkojë aq larg. (Aq sa shkoi rënia e Murit të Berlinit të famshëm.) Partia “SHPRESA DEMOKRATE” nuk do te rreshtë KURRË punën për t’i bërë shqiptarët të ndjehen e të jetojnë si komb unik, ashtu si na ka krijuar Vetë natyra, në trojet e STËRGJYSHËRVE tanë, më të lashtë…Nuk do të rreshtë KURRË së punuari për ta bërë REALITET aspiratën, për të cilën derdhën GJAKUN dhe na e lanë AMANET të pareë Tanë: 

“Bashkimin e Kombit Shqiptar brenda KUFIJVE NATYRORË”… Ne shqiptarët në Amerikë dimë se ç’bëjmë, gjyshërit tanë kanë punuar për Amerikën dhe Ne jemi dikushi, ATY KU DUHET ne kemi çelësin ….!  

 

Ne ua kujtojmë atyre që s’duan ta dinë se Çamëri quhet vazhdimi i Tokës sonë, që shtrihet nga Kepi i Stilosit kundrejt Kanalit të Korfuzit, gjatë Bregdetit të Jonit e deri në Gjirin e Artës. Theksojmë se Çamëri quhet krahina që perfshin në gjirin e saj qytetet e mirëfillta shqiptare: Konicë, Pogon, Margëllëç, Filat, Paramithis, Prevezë, Janinë, etj. Jetojnë me qindra e mijëra njerëz të mbetur prej asaj kohe, të cilët, me gjithë përpjekjet e grekëve për t’i shkombëtarizuar, ruajnë gjuhën, zakonet dhe veshjet ( ARBËRORE)…..  

 

Mjafton t’i kujtojmë ciganëve-grekë,serbëve dhe agjentëve të tipave “Pardesytë e bardha’’ e shumë të tjerëve, që t’i hedhë një vështrim hartës gjeografike, për të konstatuar lehtë se, si nga pikëpamja topografike ashtu edhe nga pikëpamja gjeopolitike, krahina e Çamërisë është pjesa e pandarë e trungut shqiptar. (*) Në vitin 1442, kur Shqipëria ndodhej në luftë me Turqinë, Në Kalanë e Janinës shqiptarët luftuan në emër të kombit tonë…(b) Kur Kongresi i Berlinit, më 1878, ia dha Epirin, Greqisë deri në lumin Kalama, shqiptarët e mbrojtën me gjak vendin e tyre, aq sa Greqia mundi të pushtojë vetëm një pjesë fare të vogël të kësaj krahine. (c) Në vitin 1880, si pasojë e protestave të rrepta të Lidhjes së Prizrenit ndaj kërkesave të padrejta greke si dhe nga kryengritjet e shqiptarëve, të lidhur me besa-besën për të mos lëshuar asnjë pëllëmbë të Atdheut të tyre, Evropa arriti ta njihte Janinën si qytet shqiptar. (d) Në vitin 1897, në Luftën Greko-Turke, kur milicia të shkelte Shqipërinë e Jugut, forcat vullnetare Shqiptare i sprapsën dhe i mundën në mënyrë të turpshme….

 

Po në këtë kohë, kur 500 grekë, të udhëhequr nga vullnetari Italian Milanez Conte Conturbia, zbarkuan në Lëkurës, afër Sarandës, Duke pasur si qëllim ngritjen e popullsisë epirote për aneksimin e Epirit Greqise, asnjë i krishterë Shqiptar nuk u bashkua me grekët, por i famshmi Myslym Gjoleka, me një grusht vullnetarësh nga Labëria trime, e shtypi lehtësisht këtë ndërmarrje qesharake....”  

 

Ç’nevojë është të gjurmojmë poshtë e Lart për të hetuar se Ç’thonë bota, se ç’thonë Janullatos-Gage-Bollano, Beleri...

 

Shqipërinë e vërtetë, kur provën më të qartë, më të plotë dhe të pamohuar të shqiptarësisë së Çamërisë e ka dhënë vetë Greqia me masakrat e ushtruara ndaj shqiptarëve dhe shkretimet e vitit 1913-1914, vetëm e vetëm për ta fshirë Shqipërinë e vërtetë dhe për ta cunguar trungun e mëmëdheut tonë...”  

 

Si është e mundur që qeveria e Edi Ramës dhe parlamenti i dy partive (pd+ps) spiunët e djeshëm e të sotëm, hesht përpara të gjitha masakrave të historisë, si është e mundur që nuk proteston ndaj pretendimeve të (Bollanos-Dules - Belerit), duke i shkaktuar kështu një dem të pamohueshëm çështjes sonë Kombëtare. Ky parlament injorantësh e hajdutësh... që mundet të merret me gjithçka tjetër, por vetëm përpara çështjeve madhore të Kombit, hesht dhe vetëm hesht. 

 

 

 

BIEN KAMBANAT NË TË GJITHË SHQIPËRINË!

Bashkohuni me ne, motra dhe vëllezër! Shqiptarë të mirëfilltë, Veri, Jug, Lindje dhe Perëndim! Jemi të një race, të një gjaku, të nje gjuhe e të nje kombi! Jemi vëllezër! S’jemi myslimanë Turko - Arabik, jemi Myslimanë Shqiptarë! S’jemi Krishterë-orthodoks serbë, grekociganë, jemi Shqiptarë! S’jemi katolikë Italianë, jemi Shqiptarë! Mëmëdheu na thërret! Le t’i japim besën njëri-tjetrit për përmbushjen e amanetit të të parëve tanë, për realizimin e interesave dhe të aspiratave të kombit, për të punuar e për të luftuar,që fëmijëve tanë t’u krijojmë një AMERIKË të vogël e t’u lemë parajsën, krenarinë kombëtare, dinjitetin e një kombi tëb ashkuar, Shqipërinë e lirë e të siguruar Brenda Kufijve të saj Natyrorë!….  

 

Ka ardhur koha! NGREHU, për të pastruar mbeturinat e njohurive të spiunëve të djeshëm dhe të sotëm… Mos fli gjumë, ke Amerikën me vete🇺🇸Amerika është me shqiptarët dhe jo me partitë e Ramiz Alisë…: mos prisni lirinë nga dy partitë simotra (pd+ps) ne i eleminuam, vendi i tyre eshte burgu.

 

Antishqiptarë (Tradhëtarë) kudo që të jeni; në bankën e të Akuzuarve nuk do të ketë SHPETIM; asnjë … as Janullatos-Bollano-Dulja-Beleri, këta do jenë në bankën e të akuzuarve dhe të dënuarve...  

 

Shqiptarët e mi, ka ardhur dita e shumëpritur e arrestimeve të atyre që ju vodhën, ju grabitën pronat, ju vranë dhe ju mbajtën robër për 31 vjet. Pra, në fund të shtatorit, një qeveri teknike me intelektualë dhe të rinj, të përbuzur për 31 vjet e ndoshta 2 -  3 muaj, fillon qeverisjen presidenciale si Amerika...Presidenti dhe 80 deputetë, 41 senatorë, do të zgjidhen drejtpërdrejt nga shqiptarët. Ata nuk do të emërohen kurrë nga serbët, rusët, grekët apo ambasadat në Tiranë... dhe nuk do të ndërhyjnë kurrë në partitë e ardhshme, apo në qeverinë e intelektualëve të zgjedhur nga shqiptarët.

Shqiptarët e mi! Ngrijeni flamurin Shqiptaro-Amerikan 🇺🇸🇦🇱 në çdo shtëpi dhe në çdo ÇATI....

Zoti e bekoftë rrugën tonë! Zoti e bekoftë kombin shqipta🇦🇱 Zoti e bekoftë tokën e bekuar të Amerikës🇺🇸  

 

shpresademokrate.com 

ShpresaDemokrate2020@gmail.com

Misioner.... Kryetari i Partisë “Shpresa Demokrate” Prof. Pëllump Gani. Pilinçi 🇺🇸🇦🇱

bottom of page