top of page

PROGRAMI I SHPRESA DEMOKRATE :  Introduction

 

Partia Shpresa Demokrate është parti "demokrate e djathtë" mbi bazën parimeve të demokracisë së djathtë amerikane. Është partia jonë partia dhe e juaja, është partia, e cila u hap dyert dhe u jep rastin të punojnë për prosperitetin e kombit shqiptar të gjithë shqiptarëve patriotë. 

Partia Shpresa Demokrate u hap dyert pa dallim të gjithë intelektualëve nacionalistë ,Që deri tani kanë qëndruarë në heshtje; të rinjve, grave, punëtorëve e fshatarëve, të cilët e duan këtë vënd të begatë, të lulëzuar, të përparuar e me dinjitet, përkrah vëndëve të tjera të zhvilluara të Botës.

Partia Shpresa Demokrate, duke pasur si qëllim prosperitetin e kombit shqiptar, duke e konsideruar veten si e vetmja shpresë shpëtimi për një komb, të cilin politikat anti- kombëtare të qevëritarëve të deritanishëm e kanë zhytur në prapambetje e mjerim dhe po e çojnë drejt shpërbërjes e shkatërrimit, u bën thirrje të gjithë bijve të denjë të këtij vëndi të bashkohen në të njëjtin front dhe të shtrëngojnë radhët për të punuar e luftuar me mjete vërtet demokrate për një çështje kaq madhore siç është zhvillimi e përparimi politik e ekonomik i vëndit dhe vendosja në vënd e dinjitetit tonë kombëtar për ngritjen e funksionimin e shtetit ligjor mbi bazën e parimeve demokratike, për vlerësimin e vullnetit e të personalitetit të çdo shqiptari dhe realizimin e interesave dhe të drejtave të çdo shtetasi. 

Partia Shpresa Demokrate është e vetmja parti, tek e cila të gjithë shqiptarët me gjak, gjuhë e shpirt duhet të shikojnë simbolin e së ardhmes së ndritur të një vëndi të sfilitur e të zhytur në papunësi, skamje, korrupsion, degradim moral, të një vëndi ku deri tani janë zhvlerësuar vlerat e vërteta kombëtare , është denigruar dinjiteti i një kombi nga më të vjetrit dhe factor i rëndësishëm histrik edhe në përparimin e shtetëve evropiane. 

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

1. “Democratic hope is the only one that will fulfill the interest of citizens everywhere and at any time' ...

 

1. “Partia Shpresa Demokrate është e vetmja që do të përmbushë interesin e qytetarëve kudo dhe në çdo kohë' ..

 

1. Qëllimi i Prtisë Shpresa Demokrate

Partia Shpresa Demokrate është parti e Djathtë, e organizuar mbi bazën e parimeve të demokracisë amerikane…, nga të rinjtë intelektualë e patriotë shqipëtarë, më qëllim ardhjen në pushtet dhe për të marrë përsiper, me përgjegjësi të plotë përpara kombit, misionin e nxjerrjes së tij nga kriza ekonomike, politike dhe morale, ku e kane zhytur politikat antishqiptare te ushtruara nga qevërisjet e derisotmë. Partia

Shpresa Demokrate është e vetmja që do të përmbushë interest e shtetasve kudo dhe kurdoherë, Programi i saj është mishërim i aspiratave më të ngushta, ku do të gjejë veten më së miri çdo shtetas. Ajo kërkon mbështetjen e të gjithëve dhe u garanton shtetasve përmbushjen e detyrimëve të tyre në aspektin ekonomik e shoqeror.

Partia Shpresa Demokrate merr përsipër hedhjen e themelëve të shëndosha për ndërtimin e funksionimin e shtetit mbi bazën e parimeve të një demokracie të vërtetë e të qëndrueshmë, ngritjen e dinjitetit kombëtar dhe rritjen e respektit ndaj vëndit tonë në arenën ndërkombëtare, duke e vëndosur kombin dhe shtetin tonë në pozita të barabarta politike, ekonomike e morale me shtetet e tjera të Botës së përparuar perëndimore. 

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

 

2. “The Hope Democratic Party guarantees the unification of the real Albania Within its natural borders' ...

 

2 “Partia Shpresa Demokrate  garanton bashkimin e Shqipërisë së vërtetë Brenda kufijve të saj natyrorë '...

 

2.Partia Shpresa Demokrate garanton bashkimin e Shqipërisë së vërtetë Brënda kufijve të saj natyrore.


a.Fqinjët tanë duhet ta kenë të qartë se padrejtësia historike nuk mund të shkojë aq larg. (Aq sa shkoi rënia e Murit të Berlinit. )                                     


b. Partia Shpresa Demokrate nuk do ta reshtë kurrë punën për t’i bërë shqiptarët të ndjehen e të jetojnë si komb unik, ashtu si na ka krijuar vetë natyra, në trojet e stërgjyshërve tanë, më të lashtë ( PELLAZGET ILIRET E SOT SHQIPTARET.) SHQIPETARET me të lashtë se të gjitha kombet e tjera të Ballkanit e të Europës. Nuk do të reshtë kurrë së punuari për të bërë realitet aspiratën, për të cilën derdhën gjakun dhe na e lanë amanet të parët tanë: bashkimin e komit shqiptar Brën kufijve natyr 

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

3.”The Democratic Hope Party guarantees a free and democratic Albania, where the freedom of speech and thought of Albanian citizens will prevail' ...

 

3. “Partia Shpresa Demokrate garanton nje Shqiperi te lire e  demokrate, ku do te mbizoteroje liria e fjales dhe e mendimit te shtetasve shqiptare"...

 

 

3.Partia Shpresa Demokrate garanton një Shqipëri të lirë e demokrate, ku do të mbizotërojë liria e fjalës dhe e mendimit të shtetasve shqiptarë.


a.Partia Shpresa Demokrate, me politikat e saj, do të synojë krijimin e kuadrit ligjor dhe respektimin e lirive dhe të të drejtave themelore të njeriut, të sanksionuara në aktet ndërkombëtare. Nisur nga koncepti i saj politik, kjo parti siguron të drejtat e liri tëtilla, si e drejta e jetës, liria personale, e drejta për të kërkuar rivendosjen e një të drejte të shkelur, barszia përpara ligjit, liria e fjalës dhe e shtypit, e organizimit partiak e tubimit (paqësor,) e peticionit, e drejta për të zgjedhur e për t’u zgjedhur jo jo për t’u (emëruar -votuar.) e drejta e levizjes së lirë Brënda vëndit dhe jashtë tij.               

b.Partia jonë dhe e juaja do t’I japë fund, një herë e përgjithmonë, zhvleftësimit dhe denigrimit të institutit të votës së lirë, personale, të fshehtë dhe të barabartë. Nuk mund të lejohen më nëpërkëmbja dhe përdorimi për interesa personale i votës dhe i vullnetit të zgjedhësve nga një grup antishqiptarësh. Të gjithë ata do të marrin atë që meritojnë dhe do të paguajnë çmimin e vërtetë të dëmit, që i kanë sjellë e po i sjellin aktualisht kombit tonë. Ne garantojme se vlera e votës do të ngrihet në kufijtë e së shënjtës. Vullneti i zgjedhësit do të jetë ai që do të përcaktojë çfarë është e mirë dhe çfarë jo, kush mund të qevërisë e kush jo. 

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

4. “The Democratic Hope Party guarantees the voter.

The personal file will be made public to the persons who will seek to run '...

 

4."Partia Shpresa Demikrate garanton votuesin.

Personave, qe do te kerkojne te kandidojne, do t’u behet  publike  dosja  personale"...

 

4.Partia Shpresa Demikrate garanton votuesin.

Personave, që do të kërkojnë të kandidojnë, do t’u bëhet publikë dosja personale. Ky është rregulli i demokracisë, që duhet ta respektojmë e ta pranojmë të gjithë.


a.Duke pasur parasysh se sa i rëndësishëm është përfaqësimi i vullnetit të çdo shqiptari për përparimin e kombit, një vëmendje e veçante do t’u kushtohet organizimit dhe funksionimit të Kuvëndit të Shqipërisë, si organi sovran, i cili është shprehje e qartë të realizimit të demokracisë së përfaqësuar. Në ndryshim nga qëndrimet e deritanishmë, përfaqësimi i vullnetit të popullit do të realizohet nga individë, të cilët paraqesin integritet të lartë moral, vlera politiike, qëndrime atdhetare, aftësi intelektuale e profesionale, si dhe përkushtim e ndërgjegje të lartë në përmbushjen e detyrës së përfaqësimit të interesave të zgjedhësve, që përfaqësojnë. Përfaqësuesit e popullit do të zgjidhen sit e tillë në bazë të kriterëve të shëndosha dhe do të jenë në shërbim të zgjedhësve.


b.Nuk do te lejohet me ligj krijimi i privilegjeve dhe shmangia nga kontrolli i personave me imunitet. Asnje perfaqesues i popullit nuk mund te jete i papergjegjshem per sjelljen e tij, per qendrimet, qe mban ne kryerjen e detyres, per menyren se si paraqet interest e zgjedhesve, qe perfaqeson. Privilegjet dhe perfitimet, te cilat ia kane siguruar vetes deputetet dhe pushtetaret e tjere te deritanishem, nuk do te njihen.


c.Transparenca e figures se zyrtareve te larte te shtetit do te kerkohet e do te behet publike qe ne momentin kur individi do te kerkoje te kandidoje. Personave, qe do te kerkojne te kandidojne per deputet, per postin e Presidentit te Republikes, per kryeministra apo ministra, per poste te barazuara me ministra, per gjyqtare apo prokurore, si dhe personave, qe do te kandidojne per t’u zgjedhur ne organet e pushtetit vendor, do t’u behet publike, ne median e shkruar dhe ate elektronike,dosja personale. Vetem keshtu do te mund te kemi nje shtet, ne te cilin parimret e demokracise dhe mekanizmi i saj te funksionojne plotesisht. . 

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

5. 'The Democratic Hope Party guarantees that Albanian citizens have the right to travel anywhere, like other peoples of Europe and America without obtaining embassy visas' ...

 

5. 'Partia Shpresa Demokrate garanton që shtetasit shqiptarë kanë të drejtë të udhëtojnë kudo, si popujt e tjerë të Evropës dhe Amerikës pa marrë viza ambasade' ...

 

5.Partia Shpresa Demokrate garanton qe nenshtetasit shqipetar te kene te drejte te udhetojne kudo, si popujt e tjere te Evropes, pa marre viza ambasadash.


a.Ne marredheniet nderkombetare do te hartohen politika e do te percaktohen qendrime, qe do te kene per objekt respektimin e te drejtave te shqiptareve ne perputhje me te gjitha aktet nderkombetare, per t’i prere rrugen qendrimeve diskriminuese dhe per t’u kthyer bashkekombesve tane dinjitetin, qe u takon. Shqiptaret duhet te kene te gjitha te drejtat, qe kane edhe shtetasit e shteteve te tjera te Botes edhe kur jane jashte kufijve tane shteteror. Nje nga synimet e politikes se Partise Shpresa Demokrate do te jete edhe heqja e regjimit te vizave per shqipetaret, qe duan te shkojne ne vende te tjera te Botes, si dhe garantimi I nje respekti e trajtimi me te mire nga ana e zyrtareve te perfaqesive diplomatike te huaja te akredituara ne vendin tone.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

6. 'The Democratic Hope Party guarantees to have friendly relations and open cooperation with neighboring countries' ...

 

6."Partia Shpresa Demokrate garanton të ketë marrëdhënie  miqësiore dhe bashkëpunimi të hapur me shtetet fqinje"...

 

6. Partia Shpresa Demokrate garanton te kete marredhenie miqesie dhe bashkepunimi te hapur me shtetet fqinje. Asnje shtet nuk do te lejohet qe te ushtroje interest e veta ne dem te interesave tona. Vec kesaj, te respektohen kufijte natyrore.


a.Nje kujdes i veçante do t’u kushtohet rishikimit e rikonceptimit, nen optiken e. interesave kombetare, te marredhenieve politike e ekonomike me shtetet fqinje. Ne thelb te ketyre marredhenieve do te vendoset kurdohere interesi me larte i kombit dhe do t’u jepet fund qendrimeve e praktikave diskriminuese e denigruese te ndjekura vecanerisht mbas vitit ’90, nga diplomatet e shqiptaret, te cilet, ne shumicen e rasteve kane konfirmuar qendrimet e tyre politike me kerkesat e interest e shteteve fqinje, ne dem te interesave kombetare shqiptare. Parimi i vendosjes se interest kombetar mbi çdo interes tjeter,do te jete parimi i shenjte, i cili do te udheheqe Politiken e fqinjesise se mire. Nuk do te lejohet ndjekja, nga ana e fqinjve, e politikave dhe e qendrimeve, qe synojne cenimin e integriteti politik e moral te shqiptareve. Veprimtarite, qe synojne demtimin e interesave ekonomike te vendit tone, do te ndalohen. Do te mbahet qendrim e do te penalizohen te gjithe personat e veprimtarite qe kane si qellim cenimin e rendit kushtetues te vedit tone. Veprimtari te tilla, qe synojne shkaterrimin e ekzistences se kombit tone, do te jene objekt i drejtesise. Keto qendrime, ne ndryshim nga qendrimet e mbajtura nga politikanet e deritanishem, kurrsesi nuk mund te jene objekt i traktativave politike.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

7. 'The Democratic Hope Party will have at the center of its activity and foreign policies the re-evaluation, recognition and realization of the rights of our Çamë brothers' ...

 

7. "Partia Shpresa Demokrate do te kete ne qender te veprimtarise dhe te politikave te  saj  te  jashtme rivleresimin, njohjen e realizimin e te drejtave te vellezerve tone Çamë"...

7. Partia Shpresa Demokrate do te kete ne qender te veprimtarise dhe te 

politikave te saj te jashtme rivleresimin, njohjen e realizimin e te drejtave te vellezerve tone Çamë. 

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

8. 'The policy of the Democratic Hope Party, in the field of international relations, will have as basic principles: cooperation, reciprocity, non-interference in internal affairs' ...

 

8. 'Politika e Partisë Shpresa Demokrate, në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, do të ketë si parime themelore: bashkëpunimin, reciprocitetin, mosndërhyrjen në punët e brendshme' ...

8. Politika e Partise Shpresa Demokrate, ne fushen e marredhenieve nderkombetare, do te kete si parime baze: bashkepunimin, reciprocitetin, mosnderhyrjen ne punet e brendshme, mbrojtjen e interesave kombetare, nxitjen e iniciativave paqeruajtese, pjesemarrjen ne organizma nderkombetare, me qellim zhvillimet pozitive politike e ekonomike.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

9. 'The Democratic Hope Party guarantees to respect the statuses and rules of the United Nations, which ensure the freedom of all countries of the World' ...

 

9. 'Partia Shpresa Demokrate garanton të respektojë statuset dhe rregullat e Kombeve të Bashkuara, të cilat sigurojnë lirinë e të gjitha vendeve të Botës' ...

 

9. Partia Shpresa Demokrate garanton qe te respektoje statuset dhe rregullat e Kombeve te Bashkuara, te cilat sigurojne lirine e te gjitha shteteve te Botes.

Politika e Partis ne fushen e marredhenieve nderkombetare do te bazohet gjithmone ne respektimin e akteve te Organizates se Kombeve te Bashkuare dhe te organizatave te tjera nderkombetare, ne te cilat vendi yne eshte anetar, si dhe ne. sanksionimet e marreveshjeve. te ndryshme dy-ose shumepaleshe nderkombetare, ku vendi yne eshte pale.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

10. 'The Democratic Hope Party guarantees, according to national and international rules and laws, that no ambassador or diplomat will be allowed to interfere in the internal affairs, except the' American 'policy" ...

 

10. 'Partia Shpresa Demokrate garanton, sipas rregullave dhe ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare, se asnjë ambasadori apo diplomat nuk do të lejohen të ndërhyjnë në punët e brendshme, përveç politikës "Amerika

 

10. Partia Shpresa Demokrate garanton, sipas rregullave dhe ligjeve kombetare e nderkombetare, se nuk do te lejohet asnje ambassador e asnje diplomat, pervec politikes “Amerikane-Gjermane” te nderhyjne ne punet e brendshme te shtetit shqiptar.

Nje nga synimet e politikes se Partise Shpresa Demokrate eshte edhe respektimi me. rreptesi i normave nderkombetare lidhur me veprimtarite diplomatike dhe aktivitetin e diplomateve.Nuk do te lejohen, si deri me sot, qe diplomatet e huaj te nderhyjne ne veprimtarine e organeve te shtetit shqiptar dhe per me teper, te kryejne veprimtari ne dem te interesave te kombit, duke implikuar struktura te pushtetit e duke rekrutuar nenpunes. Do te synohet qe çështjet e organizimit e te funksionimit te strukturave shteterore te jene vetem çështje te brendshme te shqiptareve dhe te mos kthehen syte e te kerkohet bekimi i ambasadoreve te huaj per nje vendim aop veperim, i cili nuk ka lidhje me marredheniet diplomatike.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

 

11. The Democratic Hope Party guarantees good diplomatic, economic and cultural relations with European countries. No state will be allowed to exert its influence to the detriment of our national interests' ...

 

11.'Partia Shpresës Demokrate garanton marrëdhënie të mira diplomatike, ekonomike dhe kulturore me vendet evropiane. Asnjë shtet nuk do të lejohet të ushtrojë ndikimin e tij në dëm të interesave tona kombëtare '...

 

 

11. Partia Shpresa Demokrate garanton te kete marredhenie te mira diplomatike , ekonomike e kulturore me shtetet evropiane. Asnj shtet nuk do te lejohet qe te ushtroje ndikimet e veta ne dem te interesave tone kombetare. 

Ne kuadrin evropian do te synohet ndjekja e nje politike miqesie e bashkepunimi me te gjitha vendet komunitare, me qellim nxitjen e shkembimeve ekonomike, duke krijuar mundesi te levizjes se kapitalit, per te beret e mundur thithjen e investimeve te huaja dhe nxitjen e zhvillimit te aktiviteteve prodhuese te vendit. Ne kete drejtim do te synohet lehtesimi dhe, ku eshte e mundur, heqja e barrierave fiskale, duke krijuar nje klime ekonomike stimuluese per zhvillimin e bizneseve prodhuese vendase, me mbeshtetje financiare nga kapitali i huaj. Do te synohet krijimi i kuadrit ligjor dhe i strukturave te pershtatshme per zhvillimin e te gjitha degeve te ekonomise, si industria e rende dhe e lehte, bujqesia dhe, ne menyre te vecante, turizmi.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

12. "The Democratic Hope Party guarantees a friendship with the United States of America"...

 

12. "Partia Shpresa Demokrate garanton një miqesi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës"...

 

12.Partia Shpresa Demokrate garanton nje miqesi me Shtetet e Bashkuara te Amerikes.


Partia jone, “Shpresa Demokrate” ne menyre te veçantë, do te nxise e do te synoje forcimin e lidhjeve te miqesise se djeshme e te sotme me Shtetet e Bashkuara te Amerikes, si aleate historike te interesave jetike te kombit shqiptar, si shembulli me i mire i organizimit dhe i funksionimit te demokracise, si shembulli me i mire i vendit me te zhvilluar me te fuqishem politikisht, ushtarakisht,e ekonomikisht. Bashkepunimi do te shtrihet ne fushen ekonomike, duke stimuluar e lehtesuar investimet e kompanive amerikane ne sektoret strategjike te ekonomise se vendit: industrine nxjerrese e perpunuese te mineraleve, industrine e naftes, industrine energjitike, telekomunikacionin, aktivitetet ndertimore, industrine tekstile, konfeksionet, industrine ushqimore dhe bujqesine. 

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

 

13. 'The Party of Democratic Hope guarantees the re-evaluation of national figures. He will erect monuments to the martyrs of the nation, writing their names in golden letters' ...

 

13.'Partia e Shpresës Demokrate garanton rivlerësimin e figurave kombëtare. Ai do të ngritë përmendore për dëshmorët e kombit, duke shkruar emrat e tyre me shkronja të arta '...

 

13. Partia Shpresa Demokrate garanton rivleresimin e figurave kombetare. Do t’u ngreje permendore deshmoreve te kombit, duke I shkruar emrat e tyre me germa ari. 

 

a.Lidhur me ngjarjet, faktet dhe figurat e historise se popullit shqiptar, Partia Shpresa Demokrate do te mbaje qendrim kritik e rivleresues. Pare ne kendveshtrimin e interesave te larta kombetare, do te rivleresohen te gjitha ngjarjet e figurat historike, te cilat u manipuluan nga klika komuniste ne pushtet, qe. prodhoi pseudohistorine antishqiptare, qe denigroi te gjitha figurat e medha historike te popullit tone, duke shtremberuar veprimtarine e tyre, duke I lene ne heshtje e harrese dhe, ne shume raste, duke i internuar, burgosur, torturuar e vrare ata vete dhe familjarer e tyre. Do te shihen nen driten e se vertetes te gjithe ata qe kane kontribuar ne copetimin e kombit dhe qe e bene Shqiperin nje burg te madh, ku u instalua sistemi ideologjik e administrative me çnjerëzor. 

 

b. Rivleresimi i figurave kombetare do kurorezohet edhe me ngritjen e nje mauzoleu, ku me germa te arta, do te shkruhen emrat e deshmoreve atdhetare, qe kan dhene jeten per çështje kombetare, si gjate luftes edhe gjate regjimit diktatorial komunist. Do te kryhen cermoni nderimi per te gjithe ata persona, qe regjimi komunist I damkosi si “ armiq te popullit”.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

14. 'Democratic Hope Party and guarantee the care of special honor to all young people who have clashed and bloodied with the dark forces in anti-communist demonstrations'...

 

14.'Partia Shpresa Demokrate u garanton trajtim e nderim te vecante te gjithe te rinjve qe jane perleshur e gjakosur me forcat e errata ne demonstratat antikomuniste '.

 

14.Partia Shpresa Demokrate u garanton trajtim e nderim te vecante te gjithe te rinjve qe jane perleshur e gjakosur me forcat e errata ne demonstratat antikomuniste. Ketyre njerezve u duhen dhene vendi dhe privilegjet, qe u takojne, per kontributin e dhene ne zhvillimet demokratike ne Shqiperi. Historia nuk mund dhe nuk duhet t’I harroje ata. 

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

15. 'Democratic Hope Party guarantees real reassessment and reward' ...

 

15." Partia Shpresa Demokrate garanton rivleresim e shperblim real"...

'

15. Partia Shpresa Demokrate garanton rivleresim e shperblim real.

Rishkimi e ridimensionimi i historise do te synoje jo vetem vleresimin moral te figurave te kombit dhe te shtreses se persekutuar, por edhe dhenien e shperblimeve reale ne te holla te gjithe atyre qe jane internuar, burgosur, apo kane humbur jeten neper burgje. Nen driten e ketij realiteti do te rishihet kompensimi I drejte edhe I atyre qe kane qene te burgosur politike, duke konvertuar ne para vleren e plote te letrave me vlere, te cilat jane dhene pa kriter e ne menyre shperdoruese nga qeverite e derisotme.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

16. 'The Democratic Hope Party guarantees young people from the families of the politically persecuted ... and rural youth that they will be given the right to attend education for free' ...

 

16. 'Partia Shpresa Demokratike u garanton të rinjve nga familjet e të përndjekurve politikë ... dhe rinisë rurale se do t'u jepet e drejta të ndjekin arsimin falas" ...

16. Partia Shpresa Demokrate u garanton te rinjve nga familjet e te perndjekurve politike se do t’u mundesohet e drejta e ndjekjes se arsimit te larte me financim te plote nga shteti. Gjithashtu, falas do te mundesohen te gjithe te rinjte e te perndjekurve politike, qe deshirojne te shkollohen ne shkollat perendimore, per kryerjen e studimeve te larta ne fusha te ndryshme te shkences, te artit e te kultures. “Po ashtu, falas dhe te rinjet e familjeve fshataret ata me pension qesharake”.            

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

17. 'Opening of files and responsibility for communist crimes.

In the light of public opinion, the personal files of the officials will be seen '...

 

17. 'Hapja e dosjeve dhe përgjegjësia për krimet komuniste.

Në dritën e opinionit publik, dosjet personale të zyrtarëve do të shihen '...

17. Hapja e dosjeve dhe pergjegjesia per krimet komuniste.

Nen driten e opinionit publik, do te shihen edhe dosjet personale te funksionareve, si dhe dosjet e strukturave te shtetit komunist. Partia Shpresa Demokrate garanton rishqyrtimin dhe rivleresimin e veprimtarise antishqiptare e antinjerezore te kryer nga ishantaret e Byrose Politike te Partise Komuniste e asaj te Punes. Te gjithe do te dalin perpara drejtesise me “ gjyqtaret dhe prokuroret qe do praktikojne ne Amerike”. dhe fajtoret do te mbajne pergjegjesi ligjore per krimete kryera.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

18. 'Democratic Party of Hope guarantees' confiscation' ... assets and money stolen by former communists ... and wealth and money of (corrupt politicians of 30 years ...) will be given to Albanians without distinction religion and politics) ...

 

18. 'Partia Shpresa Demokrate, garanton' konfiskimin '... aktivet dhe paratë e vjedhura nga ish-komunistët ... dhe pasuria dhe paratë e (politikanëve të korruptuar të 30 viteve ...) do t'u jepen shqiptarëve pa dallim feje dhe politikë) ...

 

18. Partia Shpresa Demokrate garanton se pasurite dhe parate, qe i jane grabitur popullit shqipetar nga ish-udheheqesit komunist. Pasuria dhe parate e (korruptuar politike te depozituar ne banka jashte Shqiperis do t’I kthehen shtetit dhe do t’I shperndahen popullit shqiptar pa asnje dallim.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

19. 'The Democratic Hope Party guarantees the review of (the real figure of Albanians) ...

 

19. 'Partia Shpresa Demokrate garanton rishikimin e (figurës reale të shqiptarëve) ...

 

19. Partia Shpresa Demokrate garanton rishikimin e figures se vertet te shqiptarit.

Nje nga synimet e Partise eshte edhe studimi pergatitja e shkrimit te historise se shqiptareve nen driten e se vertetes shkencore, duke zbuluar perpara botes figuren e

Vertete te shqiptarit, rolin e tij historik ne zhvillimet politike nderkombetare, si dhe duke denoncuar falsifikimet, qe deri tani i jane bere historise se kombit tone. 

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

20. The Democratic Hope Party guarantees that religious belief must be free and every Albanian has the right to believe in his religion '...

 

20. Partia Demokratike Hope garanton se besimi fetar duhet të jetë i lirë dhe çdo shqiptar ka të drejtë të besojë në fenë e tij '...

 

20. Partia Shpresa Demokrate garanton se besimi fetar duhet te jete i lire dhe cdo shqiptar ka te drejte te besoje ne fene e tij.

Me politikat shteterore do te synohet garantimi i se drejtes te çdo qytetari per te ushtruar lirisht ritet e besimit fetat, qe ai ka zgjedhur.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

21. ' Religion and the state are two separate and independent institutions' ...

 

21." Feja dhe shteti janë dy institucione të ndara dhe të pavarura"...

 

21. feja dhe shteti jane dy institucione te ndara dhe te pavarura nga njeri-tjetr.


Lidhur me besimet fetare, Partia Shpresa Demokrate, duke u nisur nga parimi i ndertimit te nje shteti laik, do te implementoj politika, te cilat ruajne integritetin e strukturave shteterore nga ndikimi i religjioneve.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

 

22. 'The Democratic Hope Party guarantees to all those who serve in religious centers the payment of pensions and health insurance'.

 

22. 'Partia Shpresa Demokratike u garanton të gjithë atyre që shërbejnë në qendrat fetare pagimin e pensioneve dhe sigurimeve shëndetësore'.

 

 

22. Partia Shpresa Demokrate u garanton te gjithe atyre, qe sherbejne ne qendrat fetare, pagesn e pensioneve dhe te sigurimeve shendetesore.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

 

23. 'The Democratic Hope Party guarantees that the Albanian language is spoken in religious centers. The religious leaders who serve in these centers must be Albanian Albanians"...

 

23. 'Partia Shpresa Demokrate garanton që gjuha shqipe të flitet në qendrat fetare. Drejtuesit fetarë që shërbejnë në këto qendra duhet të jenë shqiptarë shqiptarë"...

 

23. Partia Shpresa  Demokrate  garanton  qe  ne  qendrat  fetare te  flitet ne  gjuhen shqipe. Udheheqesit fetare, qe sherbejne ne keto qendra, te jene shqiptare Shqiptare. 

a.Partia Shpresa Demokrate garanton te marre persiper financimin e hapjes se shollave fetare, te  cilat do te kene programe didaktike fetare dhe organizim e funksionim te pavarur. Ne shkollat fetare do te garantohet  perdorimi gjuhes  shqipe  dhe depolitizimi i personelit mesimdhenes e i programeve mesimore. Politikat shteterore do te synojne konsolidimin e besimeve fetare me taban kombetar, duke siguruar ushtrimin e riteve fetare ne gjuhen shqipe SHQIPE.


b. Do te garantohet mosperdorimi i simboleve te kombeve te huaja ne objektet religjoze shqiptare. Shteti do te kerkoje e do te garantoje depolitizimin e besimeve fetare, duke parashikuar penalitete per rastet e perdorimit te besimit, te riteve dhe te objekteve te kultit, per te bere politike ne dem te kombit e te shtetit shqiptar. Te gjithe atyre, qe organizojne, drejtojne apo ushtrojne nje besim fetar, do t’u njihet vetem e drejta e berjes se politikes te ZOTIT TE MADH.

'DEMOCRATIC HOPE PARTY PROGRAM HAS 51 POINTS'

"PROGRAMI I PARTISE SHPRESA DEMOKRATE KA 51 PIK"

 

24. 'The Democratic Hope Party guarantees Albanians the national affiliation of the clergy' ...

 

24. "Partia Shpresa Demokrate u garanton shqiptarëve përkatësinë kombëtare të klerit"...

 

24. Partia Shpresa Demokrate u garanton shqiptareve perkatesine kombetare te klerikeve.

Partia jone do te angazhohet ne mbeshtetje te organizimit e te funksionimit te komuniteteve fetare te denja, qe do te perbehen nga sherbetore te Zotit, te cilet me gjak e gjuhe jane shqipetare, qe nga lindja.

bottom of page